Въпроси

Присъствията на упражненията задължителни ли са?

Да, съгласно правилника на ТУ - София, упражненията са задължителни, както и работата в тях. Заверка получавате след като сте изпълнили студентските си задължения по съответния предмет.

Приемате ли дипломанти?

Приемам вашите предложения и идеи за разработка на дипломни работи. Ако искате да съм ви дипломен ръководител - пишете ми по email-a или елате в приемното ми време да разговаряме.

Как се пише документация?

Скоро ще дам - описание и пример.