Задания по ПС и ПМУ

Заданията ще бъдат обявени 3-та седмица в мудъл.