Бакалаври

Семестър III - ПИК 3

Материали за упражненията може да намерите тук:

Седмица 1 - Семинарно упр.
Седмица 2 - Упражнение
Седмица 3 - Предаване на Домашно 1
Седмица 4 - Семинарно упр.
Седмица 5 - Упражнение
Седмица 6 - Предаване на Домашно 1
Седмица 7 - Контролна работа - Пример, РЕШЕНИЕ
Седмица 8 - Семинарно упр.
Седмица 9 - Упражнение
Седмица 10 - Семинарно упр.
Пример - Чат Клент-Сървър приложения
Седмица 12 - Упражнение
Пример - Таймер (обяснение), Архив с проекта


Семестър IV - САА

Материали за упражненията може да намерите тук:

Упражнение 0 - Защо и какво?
Упражнение 1 - Оценка на алг., Бързо сортиране
Задачи от първо контролно
Упражнение 2 - Прости числа, НОД, НОК, Алчни алг.
Задачи от второ контролно
Упражнение 3 - Динамично оптимиране
Задачи от трето контролно
Упражнение 4 - Разделяй и владей. Двоично търсене.
Задачи от четвърто контролно
Упражнение 5 - Теория на графите - част 1.


Семестър VI - Програмни среди

Упражненията се провеждат със средата Microsoft Visual Studio 2012 или по-нова, език за програмиране C#. Първото упражнение разглежда технологията Windows Forms, а останалите са посветени на WPF (все още в разработка и ще бъдат качвани поетапно).

Текстовете на упражненията за 2016 г. може да намерите тук:

Упражнение 0 - Среда за разработка на приложения за Windows
Упражнение 1 - Windows Forms. Принципите на ООП в действие
Упражнение 2 - Въведение в WPF
Упражнение 3 - Изграждане на приложения със софтуерен шаблон MVVM
Упражнение 4 - Работа с БД чрез Entity Frameworks
Упражнение 5 - Работа с БД 2
Упражнение 6 - Async Await.

Текстовете на СТАРИТЕ упражнения може да намерите тук:

Упражнение 1 - Въведение в Уиндоус Формите.
Упражнение 2 - Трислойна архитектура. Презентационен слой.
Упражнение 3 - Валидация на потребителския вход. Бази данни.
Упражнение 4 - Стандартни диалогови прозорци.
Упражнение 5 - DataBound контроли.
Упражнение 6 - Графика.


Семестър VII - Програмиране за разпределени среди

Текстовете на упражненията може да намерите тук:

Упражнение 1 - XML
Упражнение 2 - OLE Automation, Допълнителни файлове
Упражнение 3 - SOAP Services
Упражнение 4 - REST Services
Упражнение 5 - User controls

Магистри

Семестър I - Програмиране за Интернет

Текстовете на упражненията може да намерите тук:

Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5
Упражнение 6

Computer Science

Семестър VII - Object Oriented Programming in Distributed Environment

.....